Giới Thiệu Khái Quát

Về Olympus

Được thành lập vào ngày 23 tháng 8 năm 2016, sau gần 5 năm phát triển, Olympus đã trở thành hệ thống giáo dục trẻ lớn nhất tại Hà Nam.

Trường mầm non Olympus là môi trường giáo dục dành cho trẻ từ 14 tháng tới 72 tháng tuổi. Không chỉ chú trọng dạy kiến thức và các môn học cơ bản, Olympus đã thể hiện sự khác biệt khi bổ sung kiến thức và hoạt động ngoại khóa theo phương pháp giáo dục sớm STEAM và ứng dụng các bài dạy về nhân cách nhằm giúp cho các con được phát triển toàn diện

Trường mầm non Olympus là môi trường giáo dục dành cho trẻ từ 14 tháng tới 72 tháng tuổi. Không chỉ chú trọng dạy kiến thức và các môn học cơ bản, Olympus đã thể hiện sự khác biệt khi bổ sung kiến thức và hoạt động ngoại khóa theo phương pháp giáo dục sớm STEAM và ứng dụng các bài dạy về nhân cách nhằm giúp cho các con được phát triển toàn diện

Olympus và những con số

Tại Olympus

Trẻ Được Phát Triển Toàn Diện

Trong Tình Yêu Thương

Tại Olympus, mỗi cá nhân trẻ đều xây dựng kiến thức của mình từ những kinh nghiệm thực tế, thông qua những tương tác của mỗi người với môi trường và xã hội. Tạo cho trẻ cơ hội để xây dựng kho kiến thức của mình dựa trên trí tò mò tự nhiên của chúng, rèn luyện ý thức cá nhân, yêu quý và tôn trọng môi trường thiên nhiên, môi trường luôn đóng vai trò quan trọng trong việc học của trẻ. Thêm vào đó là trẻ có thể giao tiếp bằng trăm ngôn ngữ khác nhau, trẻ phát huy được tính sáng tạo, còn giáo viên sẽ trở thành người bạn hay là người cố vấn trẻ. Chính vì thế Trường mầm non Olympus luôn có những tiết học hấp dẫn và hoạt động để trẻ được trải nghiệm thực tế, phát triển tối đa các kỹ năng và năng khiếu. Qua đó đứa trẻ sẽ dần dần được học tập và hình thành trên tinh thần khơi gợi và nuôi dưỡng 6 giá trị cốt lõi cho nhân cách: Tôn trọng, nhân ái, trách nhiệm, tự tin, chân thành, công bằng.

Chương trình phát triển toàn diện

Ngôn Ngữ

Vận động

Nhân cách

Kỹ Năng

Kiến Thức

Lý do phụ huynh nên lựa chọn Olympus

Tin tức

Lorem ipsum dolor sit amet, fasiy consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, fasiy consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure …

Lorem ipsum dolor sit amet, fasiy consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, fasiy consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure …

Lorem ipsum dolor sit amet, fasiy consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, fasiy consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure …

Sự kiện

Lorem ipsum dolor sit amet, fasiy consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, fasiy consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure …

Lorem ipsum dolor sit amet, fasiy consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, fasiy consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure …

Lorem ipsum dolor sit amet, fasiy consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, fasiy consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure …

Cảm nhận của phụ huynh